За Нас

About Us

Кои сме ние?

"РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО" ЕООД

Осигурява квалифицирани и неквалифицирани работници в различни сфери: строителство, почистване, хамалкси услуги и др. спрецифични дейности. "Работническо дело" ЕООД участва в изпвлнението на дейности свързани с проекта "Турски поток": Осигурява съпътстваща дейност в процеса на товарене/разтоварване на различни видове кораби в ПТ "Бургас Запад". OMK PEP project - подготовка на тръби за полагане на дъното на Черно море, фирмата предостави сертифцирани работници - "докер-прикачвач","сигналчик", "укрепвач" във връзка с преместването и почистването на над 13000 тръби; Контейнеризации и деконтейнеризации на различни видове товари; Предоставя се възможност за транспорт на различни видове товари. Участие в процеса на товарене/разтоварване.

Докер-прикачвач

Позицията включва: правилното окачване на товарите; Подреждане на товарите за складиране и спазването на габаритите при подреждане на товарите и отстоянията до обектите в зоната на крана;

Сигналчик

Подаване на сигнали между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения знаци и необходимостта от тяхното подаване и правилно изпълнение.

Укрепвач

Спомага за правилното товарене и разтоварване на товарите, контейнеризация и деконтейнеризация. Ключова роля в безопасността при тези процеси.

Хамали

Предлагаме пълен пакет услуги за преместване на дома и офиса – опаковане на вещи и пренасяне на багаж, монтаж, демонтаж и пренасяне на мебели, продажба на кашони и транспорт.

Нуждаете се от качествено и надеждно обслужване?

Ние сме тук, за да го осигурим за всеки един ваш проект.

Свържете се с нас

Защо чакате?

Позвънете още днес

+359 883 77 97 97