Хамали

Хамали

Предлагаме пълен пакет услуги за преместване на дома и офиса – опаковане на вещи и пренасяне на багаж, монтаж, демонтаж и пренасяне на мебели, продажба на кашони и транспорт.

Услуги

Докер-прикачвач

Позицията включва: правилното окачване на товарите; Подреждане на товарите за складиране и спазването на габаритите при подреждане на товарите и отстоянията до обектите в зоната на крана;

Сигналчик

Подаване на сигнали между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения знаци и необходимостта от тяхното подаване и правилно изпълнение.

Укрепвач

Спомага за правилното товарене и разтоварване на товарите, контейнеризация и деконтейнеризация. Ключова роля в безопасността при тези процеси.